غربالگری در سرطان

غربالگری در سرطان

غربالگری سرطان در واقع با انجام آزمایش و تست های تشخیص در فرد بدون علامت و ظاهراً سالم جهت تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی و جلوگیری از تشخیص سرطان در مراحل پیشرفته و علامتدار و مرگ ناشی از سرطان از طریق انجام درمان و مداخلات پزشکی زودهنگام می باشد. البته غربالگری  در تمامی سرطان ها قابل انجام یا مناسب نیست بلکه در مورد سرطانهایی مفید است که اولاً بیماری حاصل از آن نوع سرطان شدید و ناتوان کننده باشد، دوماً روش تشخیص مناسب و بی خطر جهت تشخیص آن نوع سرطان در مراحل اولیه و بی علامت وجود داشته باشد و سوماً تست مذکور بتواند با دقت مناسب بیماری را در مراحل اولیه تشخیص دهد و در نهایت روش مناسبی جهت درمان بیماری به شکل مطلوب در مرحله بی علامت در دسترس باشد. توجه به غربالگری از حدود یک قرن پیش آغاز شد که در آن زمان بر اساس معاینه و در موارد محدودی بکار می رفت ولی در حال حاضر علاوه بر معاینه در تمام تکنولوژیهای پیشرفته در دسترس مانند (تصویربرداری، اندوسکپی و …) نیز استفاده می شود.

غربالگری در چه سرطانهایی قابل انجام است

سرطان پستان، سرطان روده بزرگ، سرطان سرویکس (دهانه رحم)، سرطان پوست در صدر این لیست قرار دارند گرچه در شرایط خاص و در افراد واجد شرایط غربالگری در سرطانهایی مانند سرطان ریه، سرطان اندومتر، سرطان کبد و سرطان معده نیز قابل انجام است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.