عمل برداشتن طحال (اسپلنکتومی)

عمل برداشتن طحال (اسپلنکتومی)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.