علت تورم و سیاه شدن محل جراحی شده در عمل فتق چیست؟

علت تورم و سیاه شدن محل جراحی شده در عمل فتق چیست؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.