سوزش در پشت کتف که به پستان هم کشیده می شود احتمال سرطان وجود دارد؟

سوزش در پشت کتف که به پستان هم کشیده می شود احتمال سرطان وجود دارد؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.