سنگ در کیسه صفرا دارم ولی درد ندارم آیا باید عمل کنم؟

سنگ در کیسه صفرا دارم ولی درد ندارم آیا باید عمل کنم؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.