سرطان مدولاری تیروئید

سرطان مدولاری تیروئید

سرطان مدولاری تیروئید

سرطان مدولاری یکی از انواع ناشایع سرطانهای تیروئید می باشد بطوریکه حداکثر 3-2% سرطانهای تیروئید از این نوع می باشد و بر خلاف انواع شایع تر سرطان مدولاری از سلولهای نورواندوکرین منشا می گیرد.

نکته مهم در مورد سرطان مدولاری تیروئید، ارثی و سندرومی بودن آن در 25% موارد می باشد که در این موارد نیاز به بررسی بیشتر از جهت وجود بدخیمی و تومورهای همزمان و بررسی سایر اعضای خانواده وجود دارد.

سرطان مدولاری معمول غالباً در سنین بین 30 تا 50 سال و با بروز یک توده قابل لمس در گردن بروز می کند. گرچه به علت ترشح برخی هورمونها سرطان مدولاری تیروئید ممکن است با علائمی مانند اسهال، گرگرفتگی و کاهش وزن خود را نشان دهد.

تشخیص سرطان مدولاری تیروئید بر اساس نمونه برداری سوزنی از گره تیروئید می باشد و سونوگرافی تیروئید و بافت نرم گردن و اندازه گیری سطح کلسی تونین و CEA در بررسی تکمیلی انجام می گیرد. بطور کلی در زمان تشخیص سرطان مدولاری بطور متوسط در 70% موارد متاستاز به غدد لنفاوی گردن و در 10% موارد متاستاز سرطان به سایر ارگانها دیده می شود.

درمان: درمان اصلی سرطان مدولاری تیروئید جراحی و برداشت کامل غده تیروئید و غدد لنفاوی گردن می باشد، از برخی درمانها بویژه پرتو درمانی نیز می توان به عنوان درمان کمکی پس از جراحی در موارد خاص بهره جست.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website