داشتن غده در سینه و درد در سینه چپ می تواند سرطان باشد ؟

داشتن غده در سینه و درد در سینه چپ می تواند سرطان باشد ؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.