توده ی بزرک در پستان چپ و esr 86 می تواند قطعا نشانه سرطان باشد؟

توده ی بزرک در پستان چپ و esr 86 می تواند قطعا نشانه سرطان باشد؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.