افزایش cea به معنی قطعی وجود تومور است؟

افزایش cea به معنی قطعی وجود تومور است؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.