آیا گره ایجاد شده در سینه سرطان سینه ایجاد خواهد کرد ؟

آیا گره ایجاد شده در سینه سرطان سینه ایجاد خواهد کرد ؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.