آیا وجود پولیپ در کیسه صفرا همراه درد نیاز به جراحی دارد؟

آیا وجود پولیپ در کیسه صفرا همراه درد نیاز به جراحی دارد؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.