آیا سونوگرافی برای سینه بهتر است یا ماموگرافی؟

آیا سونوگرافی برای سینه بهتر است یا ماموگرافی؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.