آیا سوزش در یک نقطه از پستان خطرناک است؟

آیا سوزش در یک نقطه از پستان خطرناک است؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.