آیا سنگ صفرا بدون درد خاصی نیاز به جراحی دارد ؟

آیا سنگ صفرا بدون درد خاصی نیاز به جراحی دارد ؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.