آیا توده BIRADS 4 در پستان نیاز به عمل دارد؟

آیا توده BIRADS 4 در پستان نیاز به عمل دارد؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.