آیا توده ای که در پستان سمت چپ مشاهده شده نیاز به عمل جراحی دارد؟

آیا توده ای که در پستان سمت چپ مشاهده شده نیاز به عمل جراحی دارد؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.