آیا برای درمان سنگ های متعدد در صفرا نیاز به جراحی است؟

آیا برای درمان سنگ های متعدد در صفرا نیاز به جراحی است؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.