آیا امکان جراحی زودتر از موعد سنگ صفرا وجود دارد؟

آیا امکان جراحی زودتر از موعد سنگ صفرا وجود دارد؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.